Newsletter

O nas

Podlaski Związek Pracodawców

Jesteśmy jedną z największych i najbardziej znaczących organizacji biznesowych na Podlasiu. Naszymi członkami jest ponad 50 firm, zatrudniających łącznie niemal 5 tyś. pracowników.

Jesteśmy  Związkiem Regionalnym Konfederacji Lewiatan najbardziej wpływowej polskiej organizacji biznesowej, reprezentującej interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Do naszej Konfederacji należą 22 Związki Regionalne  oraz 35 Związków Branżowych.  Łącznie skupiamy ponad 3900 firm zatrudniających w sumie ponad  1 mln osób.  Jesteśmy członkiem Rady Dialogu Społecznego. Jako jedyna polska organizacja pracodawców posiadamy przedstawicielstwo w Brukseli i należymy do BUSINESSEUROPE - największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej,  Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE.

Skutecznie zabiegamy o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców, dbamy o ich wizerunek. Monitorujemy bariery dla przedsiębiorczości i przygotowujemy własną ekspertyzę makroekonomiczną. Dlaczego warto zostać naszym członkiem i jakie korzyści wynikają ze wspólnego głosu polskich przedsiębiorców? Przekonaj się sam!

Zabiegamy o:

 • konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu
 • trwały wzrost gospodarczy
 • wzrost zatrudnienia
 • niższe koszty pracy
 • zdrową konkurencję
 • przyjazny klimat dla przedsiębiorczości
 • lepsze prawo
 • tańsze, sprawniejsze państwo i ograniczenie biurokracji
 • poszanowanie praw i poprawę wizerunku pracodawców
 • poprawę komunikacji i współpracy z lokalnymi władzami
 • racjonalne wydatkowanie środków unijnych
 • wzmocnienie kapitału społecznego
 • rozwój oparty o dialog społeczny

Posiadamy przedstawicieli w:

 • Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego
 • Wojewódzkiej i Powiatowych Radach Zatrudnienia
 • Radzie Przedsiębiorczości przy Prezydencie Białegostoku
 • Rada Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego
 • Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 • Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia
 • Powiatowych Radach Zatrudnienia w Białymstoku, Augustowie, Zambrowie i Mońkach

Zapewnia nam to realny wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

Naszym członkom oferujemy

 • kontakty biznesowe
 • wsparcie w relacjach z administracją publiczną
 • wpływ na proces legislacyjny
 • seminaria, warsztaty, konferencje, szkolenia
 • doradztwo biznesowe
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy i prowadzenia projektów unijnych
 • konsultacje prawne