Newsletter

Działania

Szkolenia z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

26-04-2017

Ministerstwo Rozwoju oraz konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich zaprasza do udziału w dwudniowych szkoleniach regionalnych realizowanych w ramach projektu Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem szkoleń jest przybliżenie tematyki i procedur partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) osobom, które nie mają w tym zakresie doświadczenia. Cykl 16 szkoleń, po jednym w każdym województwie, odbędzie się w dwóch turach – wiosennej i jesiennej. 

Każde szkolenie to 2 dni wytężonej pracy, podczas których zostaną omówione zasady realizacji przedsięwzięć w formule PPP m.in. istota PPP, źródła prawa, polski rynek PPP. Uczestnicy zapoznają się z całym procesem realizacji projektu PPP, począwszy od wyboru źródeł finansowania projektu, poprzez wykonanie analiz przedrealizacyjnych i wybór partnera prywatnego, a skończywszy na podpisaniu umowy ze stroną prywatną. W trakcie szkoleń będziemy kładli nacisk na praktyczne aspekty interesujące pracowników sektora publicznego i postaramy się „odczarować” formułę PPP z mitów i niedomówień, które wokół niej narosły.

Prowadzenie szkoleń powierzono trenerom posiadającym wieloletnie doświadczenie w dziedzinie PPP oraz praktykom samorządowym, którzy podzielą się swoim doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji własnych projektów PPP. W programie szkolenia uwzględniono również czas na indywidualne konsultacje z ekspertami.

Organizatorzy pokrywają koszty szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i noclegu. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu na miejsce szkolenia.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu PPP, w tym w szczególności decydentów, osoby zajmujące się inwestycjami, infrastrukturą, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi czy też obsługą prawną.

Uczestnictwo pracowników Państwa Instytucji w szkoleniu regionalnym oraz trzech kolejnych specjalistycznych warsztatach organizowanych w ramach projektu, to szansa na zdobycie certyfikatu Ministerstwa Rozwoju. Certyfikat taki będzie świadectwem zaangażowania Państwa Instytucji, a tym samym pozyskania wiedzy w ramach kompleksowego i spójnego cyklu szkoleniowo-warsztatowego z najważniejszych zagadnień PPP. Certyfikaty zostaną wręczone oficjalnie na konferencji podsumowującej cały projekt Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniach, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Harmonogram szkoleń regionalnych:

8-9 maja 2017 r.                   Rzeszów

15-16 maja 2017 r.                Gdańsk

22-23 maja 2017 r.                Olsztyn

29-30 maja 2017 r.                Poznań

5-6 czerwca 2017 r.               Bydgoszcz

12-13 czerwca 2017 r.            Wrocław

19-20 czerwca 2017 r.            Opole

26-27 czerwca 2017 r.            Kielce

4-5 września 2017 r.               Lublin

11-12 września 2017 r.           Łódź

18-19 września 2017 r.           Zielona Góra

25-26 września 2017 r.           Białystok

2-3 października 2017 r.          Szczecin

9-10 października 2017 r.        Katowice

16-17 października 2017 r.      Kraków

23-24 października 2017 r.      Warszawa

 

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ NIEZBĘDNE FORMULARZE DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE www.ppp.gov.pl

Źródło informacji: www.ppp.gov.pl