Newsletter

Działania

Spotkanie informacyjne nt. możliwości udziału w projekcie „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia”

04-04-2017

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy udziału  w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości udziału w projekcie„Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia” . Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu6 kwietnia 2017r. wgodz. 9.30-11.30, w Białymstoku w Siedzibie Stowarzyszenia EuroPartner AKIE, ul. Warszawska 44/1, II piętro.

Poniżej przekazuję krótką informację o projekcie.

ROZPOCZYNAMY NABÓR NA 5-DNIOWE WYJAZDY ZAGRANICZNE W RAMACH PROJEKTU „NOWE WYZWANIA – EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA”

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli/pracowników/członków/wolontariuszy ORGANIZACJI PRACODAWCÓW I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH oraz JST i organizacji pozarządowych. Udział w takim wyjeździe zagranicznym będzie niesamowitą wartością dodaną dla organizacji, jak również dla samego siebie ;)

Oferta projektu:

  • organizacja 5- dniowego wyjazdu zagranicznego (w dni robocze) do jednego z państw: Cypru, Hiszpanii lub Wielkiej Brytanii na podstawie Indywidualnych Planów Mobilności Ponadnarodowej (IPMP)

  • wsparcie w przygotowaniu Indywidualnych Planów Mobilności Ponadnarodowej (IPMP)

Wizyta zagraniczna może mieć charakter stażu/ Job shadowingu (towarzyszenie w pracy doświadczonemu pracownikowi). Instytucja przyjmująca, zakres i szczegółowy program wizyty będzie dla każdej osoby indywidualnie ustalany przed wyjazdem. Celem wyjazdów jest poznanie nowych metod i technik pracy, wymiana doświadczeń z innymi osobami pracującymi
w podobnym obszarze w jednym z krajów UE.

Zapewniamy:

- bezpłatny transport na miejsce odbywania wizyty i z powrotem,
- zakwaterowanie w hotelu,
- zapewnienie środków na utrzymanie za granicą .

Wkład własny uczestników: 285 zł/osobę

Dopuszczalne formy wniesienia wkładu własnego:

  • Odliczenie ze środków na utrzymanie

  • Wpłata przez uczestnika lub instytucję wysyłającą

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu. Osoby zainteresowane prosimy  o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 5 kwietnia 2017r. do godz. 12.00, pod numerem telefonu  81 710 46 30  lub na adres e-mail  :

Udział w spotkaniu jest całkowicie bezpłatny.