Newsletter

Działania

Rośnie płaca minimalna

09-06-2017

Od 1 stycznia 2017 roku płaca minimalna wzrosła o 150 zł i wynosi obecnie 2 tys. zł brutto. Pracownik otrzymuje ok. 1460 zł rękę. Płaca minimalna brutto, czyli całkowity koszt po stronie pracodawcy, to z kolei 2415 zł.

Rząd proponuje, by w przyszłym roku płaca minimalna wzrosła o 4 proc. „Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, adekwatnie do wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Proponowany poziom minimalnego wynagrodzenia nie powinien negatywnie wpłynąć na rynek pracy” – czytamy w rządowym oświadczeniu.

W IV kwartale zeszłego roku wzrost gospodarczy wyniósł 2,7 proc., ale w I kwartale tego roku przyspieszył do 4 proc. Jednocześnie sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra, bezrobocie spadło w I kwartale do 5,4 proc.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Konfederacja Lewiatan proponowała, aby minimalne wynagrodzenie w 2018 r. wyniosło 2050 zł.
Lewiatan oraz pozostałe organizacje pracodawców proponują podwyżkę płacy minimalnej w przyszłym roku o 50 zł. Pamiętajmy, że w tym roku wzrosła ona aż o 150 zł, czyli ponad 8 proc., przy wzroście wydajności pracy o ok. 3 proc. Warto dodać, że ponad 40 proc. wzrostu wynagrodzenia minimalnego wpłynie do budżetu państwa, w postaci podatków (PIT,VAT) i składek na ubezpieczenia społeczne.

- Tegoroczne, wyjątkowo wysokie żądania związków zawodowych podwyżki płacy minimalnej, nawet ponad 200 zł, wynikają z ubiegłorocznego zachowania rządu, który przelicytował propozycje związkowców i postawił ich w trudnej sytuacji wobec pracowników. Skoro rząd, który powinien równoważyć interesy pracowników i przedsiębiorców, zaproponował podwyżkę większą niż związkowcy, to sugerował, że niedostatecznie dbają oni o interesy swoich członków. W tym roku bojąc się powtórzenia takiej sytuacji związkowcy, na wszelki wypadek, zażądali nierealnej podwyżki minimalnego wynagrodzenia - mówi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Źródło: Konfederacja Lewiatan